KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 25.12.1998 gün ve 23564 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Üniversitelerde Döner Sermaye İşletmesinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince daha önce kurulmuş olan  Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi ve Tıp hariç diğer birimler Döner Sermaye İşletmesi 01.11.1999 tarihinde birleşerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi adı altında faaliyete geçmiştir.

Üniversitede Döner Sermaye İşletmesinin kurulmasında uygulanacak Esaslara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı” adı altında Saymanlığın kurulması, Maliye Bakanlığının 08.09.1999 tarihli onayı ile gerçekleşmiş ve Döner Sermaye Saymanlığı 01.11.1999 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş bulunan döner sermayeli işletmelerin asıl kuruluş amacı; mal ve hizmet üreten bu kurumlarda mevcut atıl kapasitenin ekonomiye kazandırılması ve bu kazanımlardan elde edilecek gelirlerden döner sermaye işletmesinin bağlı bulunduğu kuruma, Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları sağlandığı gibi, bu gelirlerin elde edilmesinde emeği geçen personele de sistemdeki konumuna göre belirlenmiş bir maddi katkı sağlanır.

Üniversitemizde Döner Sermaye İşletmesi hizmetleri, 2547 sayılı yasanın 58. Maddesi kapsamında YÖK ve Üniversitemiz Yönetim Kurul Kararları çerçevesinde,  projede çalışan öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerine bahsi geçen dağıtımlar yapıldığı gibi, öğretim üyelerimiz için ayrılan proje masraf paylarından, mal ve hizmet alımı şeklinde girdiler sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi birim olarak, yukarıda açıklanmaya çalışılan işlemler doğrultusunda; hizmetin en kısa zamanda, doğru ve yasalara uygun biçimde verilmesini sağlamak için uğraş vermekte ve başarılı olmaya çalışmaktadır. Bunun içinde gerek Üniversitemiz üst yöneticileri ile gerekse bağlı birimlerin yöneticileri ile sürekli bilgi alış verişi içinde olmaya çalışmaktadır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı